Systémy ozvučenia

 • Slúži na prehrávanie hudby v pozadí a vysielanie informačných hlásení
 • Kľúčovou aplikáciou systému ozvučenia je evakuačný rozhlas
 • Jeho hlavnou úlohou je informovať osoby v objekte o vzniknutom nebezpečenstve požiaru a usmerňovať chovanie osôb pri evakuácii objektu
 • Systém požiarno-evakuačného rozhlasu musí zodpovedať osobitným právnym predpisom
 • Pozostáva z rozhlasovej ústredne s mikrofónnym pultom, reproduktorov a regulátorov hlasitosti
 • Spolu s požiarnou signalizáciou tvorí ucelený koncept ochrany budov


Služby:Prez_Ozvuc_01

 • analýza projektu požiarnej ochrany
 • návrh riešenia, prepojenie na systém požiarnej signalizácie
 • Tvorba všetkých stupňov projektovej dokumentácie
 • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie
 • Dodávka a profesionálna inštalácia systému
 • Začlenenie do bezpečnostných a havarijných systémov
 • Pravidelné kontroly a revízie podľa príslušných noriem
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2010- 2011 ATLANTEL SK, a.s - Všetky práva vyhradené - designed by: webadmin

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top