Štruktúrovaná kabeláž

  • Kabeláže kategórie 6A pre 10Gigabit Ethernet
  • Optické prepoje
  • Riešenia holopriestorov
  • Dátové centrá, riešenie chladenia
  • Grafická nadstavba - prehľad a diaľková správa prepojov v dátových rozvádzačoch


Služby:Prez_Sruktur_01

  • Tvorba všetkých stupňov projektovej dokumentácie
  • Tvorba súvisiacich projektov (telekomunikačné prípojky)
  • Dodávka a profesionálna inštalácia systému
  • certifikácia špičkovými meracími prístrojmi
  • inštalácia nadstavbových systémov
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2010- 2011 ATLANTEL SK, a.s - Všetky práva vyhradené - designed by: webadmin

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top