Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

predstavuje predkonfigurovaný hlasový komunikačný server pre malé a stredné firmy do 236 pobočkových liniek s bohatou škálou funkcií a služieb. Vyniká predovšetkým jednoduchou implementáciou, jednoduchým menežovaním a cenovou výhodnosťou.
OmniPCX Office je modulárne zariadenie, to znamená, že môže byť adaptované na špecifické potreby akéhokoľvek malého a stredného podnikateľského subjektu.
Jeho architektúra, založená na IP telefónii, prináša pre firmu rast vo výkonnosti a produktivite.

Alcatel_OXO_All


Alcatel-Lucent Extended Communication Server

predstavuje jednoduchý, flexibilný a spoľahlivý modul, ktorý pre hlasový server Alcatel-Lucent OmniPCX Office, prináša množstvo ďalších komunikačných funkcií. Jedná sa predovšetkym o zdieľaný a zabezpečený prístup do internetu, vzdialený prístup pre pracovníkov v "teréne", e-mail server , web server a aplikácie pre spoluprácu medzi užívateľmi.
Alcatel_ECS_1

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

predstavuje integrované komunikačné riešenie pre stredné firmy a veľké podniky. Okrem tradičných telefónnych funkcii s podporou IP telefonie poskytuje aj multimediálnu komunikáciu. Acatel OmniPCX Enterprise môže byť nasadený čisto na báze IP riešenia, ale rovnako poskytuje zákazníkovi možnosť výstavby komunikačnej siete na zmiešanej alebo tradičnej TDM technológii, v závislosti od požiadaviek, a tiež podmienok prenosovej siete, prípadne vybudovať zmiešané, tzv. Hybridné  IP/TDM konfigurácie.
Takáto flexibilná architektúra umožňuje inštaláciu a nasadenie systému Alcatel OmniPCX Enterprise na úplne distribuovanom návrhu riešenia v jednoduchom uzle (campus), ako aj vo väčších organizačných celkoch a štruktúrach.

Alcatel_OXE_All

Kontaktné centrá


Alcatel-Lucent OmniTouch Call Center Office

predstavuje integrované riešenie kontaktného centra, ktoré je navrhnuté predovšetkým pre malé a stredné firmy. Toto profesionálne riešenie sa nezameriava len na menšie hlasovo-orientované Call Centrá, ale dokáže pre firmy splniť aj špecifické požiadavky pre uvítanie volajúcich. Je zabudované do komunikačného servera Alcatel-Lucent OmniPCX Office.

Alcatel-Lucent OmniTouch Contact Center Standard Edition

Alcatel-Lucent OmniTouch Call Center Office predstavuje ideálne riešenie Kontaktného Centra pre firmy, ktoré potrebujú spracovávať predovšetkým telefónne hovory. A to od malých (5 agentov) až po veľko-kapacitné kontaktné centrá. OmniTouch CC Standard Edition je zabudované do komunikačného servera Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise.

Alcatel-Lucent OmniTouch Contact Center Premium Edition

Najnovšie, "Award-winning" Alcatel-Lucent OmniTouch Contact Center Premium Edition je určené pre Kontaktné Centrá od 30 do 150 agentov. Nakoľko nie všetky Kontaktné centrá tejto veľkosti majú IT oddelenie na zabezpečovanie ich prevádzky, tento nový produkt je koncipovaný tak, aby ho bolo možné okamžite a intuitívne obsluhovať samotnými pracovníkmi Kontaktného centra. (Menežér, Supervízor a Agent). Riešenie predstavuje samostatný server v spojení s komunikačným serverom Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise a okrem spracovania hlasu ponúka aj spracovanie e-mailov, IVR.


Genesys Suite

Genesys Real-time Customer Interaction Suite ponúka najširšiu škálu produktov pomáhajúcich zmeniť znechteného zákazníka na prvotriedne spokojného. Poskytuje množsto užitočných ako samoobslužných tak aj asistovaných služieb pre každý komunikačný kanál (hlas, fax, e-mail, chat, web). Nakoľko jeho architektúra je otvorená umožnuje vybudovať výnimočné Contaktné centrá.

alcetal-lucent_logo-opti

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2010- 2011 ATLANTEL SK, a.s - Všetky práva vyhradené - designed by: webadmin

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top