2N® SingleTalk

Základná verzia (obj. č. 913647)

Zariadenie sa umiestňuje do kabíny výťahu. Stlačením tlačidla ALARM  v prípade núdze sa uskutočňuje hovor medzi kabínou a dispečingom servisnej organizácie.  Základná verzia tohto komunikačného zariadenia dokáže cyklicky vytáčať 2 predvolené telefónne čísla. V prípade, že 1. číslo je obsadené, aktivuje sa hlasová schránka, alebo ak operátor nepotvrdí príjem hovoru do vopred stanovenej doby, automaticky sa vytáča 2. číslo.


Kompletná verzia (obj. č. 913641)

Oproti základnej verzii umožňuje vytáčať až 6 predvolených čísel. Ďalej obsahuje hlasový modul, ktorý v prípade núdze jednoducho lokalizuje polohu kabíny výťahu.


Základná verzia s modulom blokovania (obj. č. 913642)

Ide o základnú verziu, ktorá je obohatená o modul blokovania. Modul blokovania je v súlade s platnou normou, podľa ktorej je povinnou funkciou výťahu jeho blokácia v prípade, že nie je k dispozícii funkčná komunikačná jednotka.ATEUS-913641
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2010- 2011 ATLANTEL SK, a.s - Všetky práva vyhradené - designed by: webadmin

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top