2N® LiftNet


Centrálna jednotka PSTN

Zariadenie zaisťuje kompletnú funkcionalitu bezpečnostného výťahového komunikačného systému, je jeho „mozgom“. Je programovateľná na USB rozhraní alebo priamo zo strojovne, či z telefónu alebo diaľkovým programovaním pomocou telefónnej linky. Napájaná je na 230 V a v prípade výpadku napájania je zálohovaná integrovaným 12 V  zdrojom. Funguje na báze PSTN pripojenia.


Jednotka do kabíny

Je koncová jednotka pre umiestnenie do kabíny výťahu (za panel s tlačidlami). V prípade stlačenia núdzového tlačidla na paneli sa cyklicky vytáčajú telefónne čísla uložené v pamäti. V prípade, že sa osoba vo výťahu nedovolá na 1. číslo, automaticky je po prednastavenom intervale vytáčané ďalšie atď. Operátorovi v servisnej organizácii sa výťah identifikuje hlasovou správou.


Jednotka do strojovne

Jednotka je umiestnená v strojovni  a vďaka bežnému analógovému telefónu, ktorý k nej je pripojený (hands-free kvôli hluku v kabíne nie je vhodné) je možné komunikovať s dispečingom, po prípade uskutočniť konferenčný hovor s jednotkami na kabíne a v šachte. Prostredníctvom analógového telefónu je systém možné lokálne naprogramovať. Analógový telefón je dodávaný spolu s jednotkou.


Jednotka do šachty alebo nad kabínu

Jednotka umožňuje v prípade uviaznutia v šachte alebo nad kabínou zavolať dispečing servisnej organizácie alebo vytvoriť konferenčný hovor s druhou jednotkou a strojovňou výťahu napr. pri servisných činnostiach.

Tento produkt prešiel TÜV certifikáciou

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2010- 2011 ATLANTEL SK, a.s - Všetky práva vyhradené - designed by: webadmin

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top