Dochádzkový a prístupový systém

Dochádzkový systém eviduje príchody a odchody z práce, umožňuje zadávať dôvod prerušenia pracovnej doby, generuje výstupy pre spracovanie miezd.

Prístupový systém umožňuje automatické ovládanie elektromechanických zábran na základe identifikačného prvku.

Možnosti autentifikácie:

 • niečo čo mám (bezkontaktná karta, kontaktný Dallas kľúč, identifikačný transpondér)
 • niečo čo viem (číselný kód)
 • niečo čo som (odtlačok prsta, obraz sietnice,...)

Možnosti ovládania:

 • elektrické zámky
 • turnikety
 • závory...


Riadiaci softvér dochádzkového systému umožňuje:

 • správu zamestnancov (užívateľov)
 • vytvárať modely pracovnej doby
 • definovať dôvody prerušenia pracovnej doby
 • vyhodnocovať pracovnú dobu
 • exportovať záznamy o príchodoch / odchodoch
 • napojenie na mzdový software

Riadiaci softvér kontróly vstupov umožňuje:

 • definovať prístupové práva osôb do jednotlivých častí objektu
 • vytvoriť časové obmedzenia na jednotlivé vstupy
 • sledovať pohyb osôb
 • eliminovať prechod viacerých osôb na jednu kartu (antipassback)
 • filtrovať denník udalostí


Služby:

 • analýza požiadaviek a návrh riešenia, príprava podkladov pre stavebné úpravy
 • grafická potlač identifikačných kariet
 • inštalácia
 • implementácia, príprava rozhrania pre mzdový systém
 • diaľkový monitoring
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2010- 2011 ATLANTEL SK, a.s - Všetky práva vyhradené - designed by: webadmin

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top