Elektrická požiarna signalizácia

 • Vyhradené požiarno-bezpečnostné zariadenie
 • Slúži na zvýšenie požiarnej bezpečnosti objektov
 • Musí spĺňať požiadavky projektu požiarnej ochrany objektu, vyhlášky č. 94/2002 a 726/2002 Zb. Zákonov a noriem STN 73 08 75, STN 34 27 10 a ďalších
 • podlieha schvaľovaniu HaZZ
 • komponenty: ústredňa, detektory dymu alebo zvýšenej teploty, vstupno-výstupné prvky
 • signalizácia poplachu na stredisku registrovania poplachov so stálou službou
 • väzba na vzduchotechniku – ovládanie požiarnych klapiek a svetlíkov
 • väzba na prístupový systém  - ovládanie dverí Chránenej únikovej cesty (CHÚC)
 • väzba na evakuačný rozhlas – automatické hlásenia, riadenie evakuácie objektu
 • grafická nadstavba


Služby:Prez_EPS_01

 • analýza projektu požiarnej ochrany
 • návrh riešenia
 • tvorba všetkých stupňov projektovej dokumentácie
 • vypracovanie prevádzkovej dokumentácie
 • dodávka a profesionálna inštalácia systému
 • vývoj grafického prostredia
 • začlenenie do bezpečnostných a havarijných systémov
 • pravidelné kontroly a revízie podľa príslušných noriem
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2010- 2011 ATLANTEL SK, a.s - Všetky práva vyhradené - designed by: webadmin

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top