Elektrická zabezpečovacia signalizácia

 • Ochrany budov pred vlámaním
 • Ochrana pracovníkov pri prepade
 • Zabezpečovacie ústredne certifikované NBÚ
 • Detektory – pohybu, rozbitia skla, dverové kontakty, tiesňové tlačidlá, dymu, úniku plynu, zaplavenia,...
 • Pripojenie na pult centralizovanej ochrany polície (PCO)
 • Telefónne a GSM volače
 • Grafická nadstavba


Služby:Prez_EZS_01

 • analýza požiadaviek
 • návrh riešenia
 • tvorba všetkých stupňov projektovej dokumentácie
 • dodávka a profesionálna inštalácia systému
 • spolupráca pri pripojení na PCO
 • vývoj grafického prostredia
 • diaľkové zmeny parametrov
 • väzba na prístupový a kamerový systém
 • pravidelné kontroly a revízie
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2010- 2011 ATLANTEL SK, a.s - Všetky práva vyhradené - designed by: webadmin

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top