Články

Informácie o spoločnosti


Naša charakteristika

Silné odborné a technické zázemie  v oblasti budovania hlasovej a dátovej infraštruktúry, kontaktných centier a systémov inteligentných budov. Spoločnosť je inžinierskeho typu schopná poskytovať jedinečné zákaznícke riešenia. Orientácia spoločnosti je na komplexnosť od expertíznych činností a konzultačných služieb, cez návrhy riešení a projekty, po realizácie. Riešenia sú postavené na vysokej úrovni s využitím technológií renomovaných svetových výrobcov. Dôraz je položený na servisné služby a služby technickej podpory. Spoločnosť pôsobí na celom území Slovenska. Zákaznícky segment tvoria všetky odvetvia spoločnosti, pričom špecifické postavenie majú komplexné riešenia pre prenos hlasu a dát vrátane riešení postavených na VoIP a riešenia pre hotely.

Zameranie

Spoločnosť Atlantel SK, a.s. má vo svojom portfóliu dva základné produkty.

Infokomunikačná zložka sa zaoberá komplexnými riešeniami a službami v oblasti budovania podnikovej hlasovej a dátovej infraštruktúry, do ktorej patria počítačové siete LAN, WAN, digitálne pobočkové ústredne a aplikácie pre spracovanie hlasu postavené na báze kontaktných centier.

Druhá zložka je orientovaná na technologické vybavenia inteligentných budov vrátane poplachových systémov narušenia, elektronických požiarnych systémov, prístupových systémov a priemyselných televízií.

Kto sme ?

... sme moderná dynamická spoločnosť podnikajúca v oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov

( slaboprúdové systémy, hlasová a dátová komunikačná infraštruktúra )

 • Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Kamerové systémy (CCTV)
 • Systémy ozvučenia
 • Dochádzkové a prístupové systémy
 • Dverové komunikátory, výťahové komunikátory a telefóny
 • Grafická nadstavba
 • Spoločný televízny rozvod
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Pobočkové telefónne ústredne, IP telefónia, hlasové aplikácie
 • Siete LAN a WAN, bezdrôtové siete, internetové aplikácie
 • Integrácie elektro - silno a slabo prúdu

Kto sú naši zákazníci ?

Prez_Zakaznici_01s

 • Hotely
 • Výrobné podniky
 • Obchodné a biznis centrá
 • Polyfunkčné objekty
 • Finančný segment
 • Štátna správa a samospráva
 • Individuálna výstavba
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2010- 2011 ATLANTEL SK, a.s - Všetky práva vyhradené - designed by: webadmin

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top